Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken
Popkoor The Anthony Singers verwerkt persoonsgegevens over jou omdat u deze als lid van de vereniging zelf,

op ons verzoek, aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
E-mailadres
(Bank)rekeningnummer
Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via popkoorTAS@gmail.com, om de situatie op te lossen.

 

Waarom we gegevens nodig hebben
Popkoor The Anthony Singers verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
⦁ Het inschrijven als lid bij onze vereniging
⦁ Het afhandelen van jouw (contributie)betaling(en)
⦁ Je te kunnen informeren indien dit nodig is voor het uitoefenen van de zangactiviteiten.

 

Hoe lang we gegevens bewaren
Popkoor The Anthony Singers zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen
Popkoor The Anthony Singers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar popkoorTAS@gmail.com. Popkoor The Anthony Singers zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging
Popkoor The Anthony Singers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van popkoor The Anthony Singers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via popkoorTAS@gmail.com.

 

Popkoor The Anthony Singers is als volgt te bereiken:
Postadres: ’t Grind 119, 6581 HD Malden
E-mail adres: popkoorTAS@gmail.com